20 Time Management Tips

Veel kostbare tijd gaat vaak onnodig verloren. Juist daarom is het van belang een aantal zaken op orde te hebben. Dit levert ontzettend veel op.

 1. Zorg voor een goede dagplanning, plan dit voorafgaande aan je dag
 2. Stel een tijdslimiet voor iedere taak
 3. Gebruik een agenda (vb. Google Calender)
 4. Gebruik een planner / management tool (vb. Trello)
 5. Weet goed wat je deadlines zijn
 6. Leer ‘nee’ zeggen
 7. Zorg dat je vroeg start
 8. Plan de activiteiten in tijdvakken (ook je pauze)
 9. Plaats een klok goed in het zicht (grote aparte klok).
 10. Zet timers 15 minuten voor het einde (in te stellen in agenda of tool)
 11. Focus
 12. Block afleidingen (zet je geluiden uit)
 13. Houd goed je tijd bij (toggle)
 14. Niet blijven hangen bij onbelangrijke details
 15. Maak je prioriteiten duidelijk
 16. Delegeer
 17. Cluster soortgelijke taken (In je tool en/of calender)
 18. Elimineer tijd verspillers
 19. Stop wanneer je het moet
 20. Zorg voor wat tijdbuffers tussen de taken in

Maak je bedrijf meer connected!

Je bedrijf nog beter laten werken. Het is simpeler dan je denkt.

De belangrijkste oorzaak van tijdsgebrek ben jijzelf. Onbewust zorg je voor heel wat oponthoud op een dag. En vaak verzin je daar ook nog allerlei excuses voor. Wat zijn die tijdrovers?

 • Uitstel van activiteiten
 • Telefoontjes en e-mail
 • Vergaderingen zonder agenda en eindtijd
 • Een rommelige werkplek
 • Gebrek aan planning

De hoge werkdruk en vermoeidheid die ontstaan worden niet veroorzaakt door datgene wat iemand gedaan heeft, maar het zijn de gedachten aan wat nog allemaal gedaan moet worden.

Symptomen die wijzen op (te) hoge werkdruk.

 • Te veel taken, te weinig tijd
 • Niet toekomen aan belangrijke taken
 • Een gevoel van stress en een gebrek aan controle
 • Het gevoel hebben dat je niet aan je werk bent toegekomen
 • De kwaliteit van je werk neemt af
 • Je legt de oorzaak bij anderen
 • Je raakt minder betrokken
 • Je voelt (meldt) je ziek

Overdreven perfectionisme levert meestal alleen maar werkdruk op. Als je zonder plan aan het werk gaat en ad hoc je taken afhandelt, blijven waarschijnlijk de belangrijkste zaken liggen. Timemanagement is een vorm van tijdbeheersing waarbij je meester bent over je eigen tijd en je tijd nier over jou.

Waarom Timemanagement?

Timemanagement is een goede manier om dingen in banen te leiden. Het leert je onder meer het belang van overzicht en controle over je eigen werk.

Begin met het stellen van prioriteiten Neem je eigen situatie kritisch onder de loep en maak een plan van aanpak. Besteed dagelijks aandacht aan verbeteringen. Verandering van gewoonte en gedrag heeft tijd nodig.

10 aanvullende time-management tips

 1. Een afspraak met jezelf is net zo belangrijk als een afspraak met een andere belangrijke persoon
 2. Plan bruto
 3. Zorg dat je elke dag iets afmaakt
 4. Pas elke ochtend als eerste het Eisenhowerschema toe op je afspraken van de komende dag
 5. Plan tijd waarin je ongestoord kunt werken
 6. Zeg op een assertieve manier ‘nee’ als dat nodig is
 7. Zorg dat je alleen datgene voor je hebt waar je mee bezig bent (clean desk)
 8. Zorg voor voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning en doe elke dag 5 minuten helemaal niet.
 9. Pak als eerste aan waar je tegenop ziet.
 10. Gebruik je hoofd om te denken en je agenda om te plannen.

Het Eisenhowerschema

Zet al je taken/activiteiten volgens hun belangrijkheid en urgentie in dit schema. Je ziet dan meteen wat je nu moet doen, moet inplannen, moet delegeren en meteen kunt vergeten.